WOB verzoek Buro Jansen vernietigt rapport uni Leiden

Onderzoek naar etnisch profileren in Den Haag gezamenlijk gemanipuleerd door de Universiteit Leiden en de politie Haaglanden

zondag 1 mei 2016

Buro Jansen & Janssen (website) heeft recent een WOB verzoek ingediend. Doel: informatie boven tafel te krijgen over de totstandkoming van het rapport “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat.” In hun blad, de Observant, beschrijven ze de uitkomsten hiervan. Onderstaande tekst is overgenomen uit de Observant nr 68 van Buro Jansen & Janssen, hieronder ook te downloaden.

1. De masterscripties waarop het onderzoek gebaseerd is waren al afgerond en beoordeeld voordat publiekelijk bekend werd dat de Universiteit Leiden een onderzoek ging doen naar etnisch profileren in Den Haag.  De resultaten waren al op voorhand bekend bij de politie Haaglanden, de minister van Veiligheid en Justitie en de Universiteit Leiden.

2. Universiteit Leiden is niet bereid om de masterscripties waarop het onderzoek gebaseerd is, vrij te geven. Hiermee wordt de wetenschappelijke norm van transparantie geweld aan gedaan.

3. Uit correspondentie tussen Van der Leun en de politie Haaglanden blijkt dat hoogleraar Van der Leun gevraagd is om er op toe te zien dat haar onderzoek niet te veel afbreuk zou doen aan de politie, en dat Van der Leun heeft toegezegd dit aan studenten door te zullen geven. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de norm van onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek.

4. Hoogleraar Van der Leun was ten tijde van het onderzoek adviseur voor de Haagse politie. Dit wekt de schijn van belangenverstrengeling en laat twijfels ontstaan over haar onafhankelijke positie als wetenschapper.