Nog een app?

Hoe de app van Controle Alt Delete en de politie zich tot elkaar verhouden

maandag 26 december 2016

Het idee voor de aanpassing van de politie app is afkomstig van Controle Alt Delete. Op 9 juni 2016 vroeg kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) aan de regering om “ervoor te zorgen dat de bestaande app van de politie burgers informatie verschaft over staande houden en burgers de gelegenheid biedt om op toegankelijke wijze een klacht in te dienen als zij onjuist bejegend zouden zijn door de politie”.

De crowdfundcampagne van Controle Alt Delete de voor een app “waarmee burgers melding kunnen maken van onterechte staandehoudingen” liep toen toen al twee maanden. De campagne startte op 21 april 2016. Op 7 december lanceerde de politie de vernieuwde app waarmee ook over etnisch profileren geklaagd kan worden. Deze aanpassing is het gevolg van de motie van 9 juni 2015.

We kunnen niet anders concluderen dan dat de Tweede Kamer, via de motie van Marcouch, de ideeën van Controle Alt Delete heeft overgenomen. Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete: “we zijn enthousiast dat de politie het gemakkelijk maakt om te klagen over etnisch profileren. Uiteindelijk gaat het erom dat meer klachten de politie bereiken. We zijn tevreden dat onze ideeën overgenomen en verwezenlijkt zijn.”