Nieuw wetsvoorstel van minister Grapperhaus is uiterst zorgelijk

Er is veel ophef over het wetsvoorstel om het verlenen van wapenvergunningen aan te scherpen middels o.a. etnische registratie.

donderdag 27 september 2018

Wat is er gebeurd
De minister van Justitie heeft een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd om de Wet wapens en munitie te wijzigen. Een van de opvallende elementen is het voorstel om iemand “etnische afkomst (sic) mee te nemen in de beoordeling voor een vergunning. Als dat gebeurt is dat etnisch profileren en dat daarvoor dan een wettelijke grondslag is, dat is dan uiterst zorgelijk.

Meten met twee maten
Het is überhaupt opmerkelijk dat er gesproken wordt over etnische registratie omdat tot op heden dit niet als mogelijk wordt geacht bij politiecontroles om disproportionaliteit bij staandehoudingen aan te tonen.

Onze kritiek
In dit wetsvoorstel is er sprake van etnisch profileren als iemands afkomst wordt meegewogen in de beslissing om al dan niet een wapenvergunning te geven. Een wapenvergunning wordt alleen verstrekt als je een VOG kan overhandigen. Het gaat hier niet om iemand met een delinquent verleden dus is er ook geen reden dat iemand bij voorbaat verdacht is.

Maar er speelt meer
De minister kreeg vandaag stevige kritiek van mensen van wie je het eigenlijk niet verwacht: VVD prominenten. Frans Weisglas nam afstand van de minister op Twitter en Onno Hoes sprak zelfs van etnisch profileren in Goedemorgen Nederland

Uitnodiging
We nodigen alle prominenten uit, die zich hebben uitgesproken tegen deze vorm van etnisch profileren, voor een kop koffie om van gedachten te wisselen en te verkennen hoe we de krachten kunnen bundelen.