"Met je stumperige rotkop"

Een agent uit Den Haag schold een jongen uit en wenste hem een dwarslaesie toe. 

donderdag 17 mei 2018

Zegt een agent tegen een jongen in Den Haag: "Ik ben helemaal klaar met jullie, dat soort types. Weet je wat het mooiste was geweest? Als je op je bek was gegaan en een dwarslaesie had gehad en dat je vanaf je zestiende, want ouder schat ik je niet, lekker in een rolstoeltje mag je hele leven. Dat is het enige wat ik je gun." Hier de beelden.

De politie veroordeelt de uitspraken van deze agent in een persbericht, er wordt intern onderzoek gedaan en totdat duidelijk is wat er precies is voorgevallen werkt de agent niet meer op straat.

Onze visie
-Allereerst een goede en snelle actie van de politie richting de betrokken agent. Zo hoort het. Goed ook dat de NOS er aandacht aan besteed. De politie Rotterdam mag nog even reflecteren op de eigen reactie nadat een burger vorige week met grof geweld gearresteerd werd omdat hij de politie aansprak op rijden op het fietspad.**

-Het leert ons ook hoe cruciaal film is. Zorg dat je interacties met de politie filmt, liefst vanaf het begin: het is het beste bewijs dat je als burger kan maken. Zonder bewijs gelooft niemand je.

-De zaak is nog niet afgelopen. We zijn benieuwd naar de sanctie die de agent in kwestie krijgt en vragen de Politie Eenheid Den Haag om hierover actief te communiceren.

-We moedigen de jongens die hierbij betrokken waren aan om een klacht in te dienen. Bedenk: zonder klacht is er geen enkele officiële registratie van deze gebeurtenis. Laat je niet afschepen met een excuses - ook na een excuses moet je een klacht indienen voor de registratie. We komen graag in contact de jongens om ze hierbij te helpen.