Man van 31 doodgeschoten door politie, 23 schoten gelost

Droeg schietende agent in Amsterdam een bodycam en meer kritische vragen over de tragische situatie in Amsterdam. 

vrijdag 8 februari 2019

Wat is er gebeurd
Woensdagavond 6 februari 2019 werd een man van 31 doodgeschoten bij de Nederlandse bank in Amsterdam. Zijn naam is Michael Fudge. Volgens zijn moeder, die een interview aan het Parool gaf, leed haar zoon aan hevige angststoornissen. Ze zegt ook dat hij ooit geopperd heeft ‘als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de Marechaussee'." 

Verklaring Openbaar Ministerie
Volgens het OM kwam er rond 19.15 een melding binnen van een man met een vuurwapen. Agenten die op de melding afkwamen zagen “een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen”. Toen hij op de politie af kwam lopen hebben de agenten geschoten. Hij had een “nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden”. 

Onze vragen
Het lijkt er op dat Michael deze situatie zelf heeft opgezocht, wat tragisch is voor de nabestaanden en de betrokken agenten. Het betekent echter niet automatisch dat de keuze om te schieten juist was. Het blijft daarom belangrijk om de juiste vragen te stellen:

-Wie heeft de melding gedaan? Waren er andere burgers die daadwerkelijk bedreigd werden door de man met het (nep)vuurwapen?

-Toen de politie ter plaatse kwam, wat hebben zij toen gedaan om te voorkomen dat ze moesten schieten? Is er contact gezocht en hoe verliep dat? Hoe reageerde de man? 

-Dreigde de man met een vuurwapen? In de verklaring van het OM wordt niet gezegd dat de man dreigend met een vuurwapen op ze af kwam lopen. Mogen we hieruit afleiden dat de man dat niet deed? 

-Waarom werd er zo vaak geschoten? De betrokken agent(en) hebben 23 keer (!) geschoten. Ook een fietser werd geraakt. Was er sprake van een panieksituatie bij de agent(en) of werden er waarschuwingsschoten gelost? 

-Volgens het OM was het wapen niet van echt te onderscheiden. Dat kan je achteraf misschien vaststellen als je het nepwapen vindt, maar de vraag is: hoe zag het wapen er uit vanuit het perspectief van de agenten? Dat oordeel is niet aan het OM, maar aan de rechter. 

Dit alles roept ook een vraag op op die nog niemand gesteld heeft: droeg een van de betrokken agenten een bodycam, zodat de situatie vanuit het perspectief van de agent gezien kan worden? Amsterdam doet namelijk mee met een proef met de bodycam, iedere agent kan een bodycam opdoen en meedragen tijdens zijn werk. Zo ja: zijn de beelden veilig gesteld? Zo nee: wat heb je aan bodycams als je ze niet draagt en niet aandoet op het moment dat het er toe doet?