Links domineert veiligheidsdebat Rotterdam

Kleine revolutie in het veiligheidsbeleid van Rotterdam laat kracht van linkse politiek zien.

zondag 4 november 2018

Wat is er gebeurd
In alle gemeentes wordt deze maanden het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar vastgesteld. Controle Alt Delete heeft het afgelopen jaar, samen met raadsleden uit heel Nederland, gesprekken gevoerd over welke bijdrage raadsleden kunnen leveren op het dossier etnisch profileren. Wij volgen de debatten daarom op de voet. We schreven al eerder over het turbulente debat in de raad van Rotterdam op 4 oktober 2018. Op 18 oktober zette de raad het gesprek over het veiligheidsbeleid voort en konden er moties ingediend worden.

Linkse politiek op 'rechts' thema
De aangenomen moties zijn een nieuwe ontwikkeling in de politiek rondom het Nederlandse veiligheidsbeleid. Kort samengevat: de raad heeft de burgemeester (en daarmee de politie) opgedragen om er voor te zorgen dat iedereen evenveel vertrouwen in de politie heeft, en even tevreden is over de politie. Een belangrijke stellingname omdat mensen met een ‘niet-westerse’ migratieachtergrond, door de jaren heen, significant minder vertrouwen hebben in de politie dan ‘autochtone’ Nederlanders. Een interessante ontwikkeling: waar 'rechts' (ook nu weer) vraagt om meer agenten en betere bekendheid van de wijkagent, grijpt 'links' in Rotterdam het debat aan om te vragen voor meer gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen burgers, ongeacht je afkomst of leeftijd.

Overzicht aangenomen moties
"De raad verzoekt het college als doelstelling te formuleren dat burgers met welke culturele achtergrond dan ook even tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie." (Tegen waren: Leefbaar, VVD, CDA, PVV).

"De raad verzoekt het college er bij de politie op aan te dringen om ernaar te streven dat burgers ongeacht leeftijd even tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie" (Tegen waren: Leefbaar, CDA, VVD, PVV, Roest).

"De raad verzoekt het college: In de tweejaarlijkse monitor van het wijkprofiel ook het criterium ’vertrouwen in de politie’ op te nemen." (Tegen: Leefbaar, SP, PvdD).

"De raad verzoekt het college er bij de politie op aan te dringen om doelstellingen te formuleren ter verbetering van het vertrouwen in en tevredenheid over de politie zoals gemeten door de Veiligheidsmonitor." (Tegen: Leefbaar, VVD, PVV). Denk aan doelstellingen zoals dat het vertrouwen toeneemt met een bepaald percentage.

Lees hier het hele overzicht aan moties.

Afdoening moties
De linkse partijen die voor deze moties stemden (Groenlinks, PvdA, Denk, NIDA en ook D66) domineerden met deze moties het debat. Ze vonden hiermee een manier om 'linkse' politiek te bedrijven op een van nature 'rechts' thema: het veiligheidsbeleid. Etnisch profileren wordt hiermee niet de wereld uit geholpen, maar er zijn wel piketpaaltjes geslagen waar de burgemeester, en dus ook de politie, zich tussen moet gaan bewegen. Een interessante ontwikkeling. Het college verwacht al deze moties op 17 januari 2019 af te doen. Wij zitten op de eerste rij om het te volgen - jij ook?

Foto via Freeimages