Politie kan niet langer toekijken, Minister moet ingrijpen

Opnieuw spreken klokkenluiders zich uit over racisme, intimidatie en machtsmisbruik

zondag 14 juli 2019

Wat is er gebeurd
Twee weken geleden schreef een teamchef Fatima uit Leiden op haar Instagram account dat structurele interne problemen en grensoverschrijdende zaken onvoldoende worden aangepakt in Rotterdam en Den Haag. Gisteren trad Carel Boers, een externe politiecoach naar buiten. Hij begeleidde de afgelopen dertien jaar honderden toptalenten binnen de politie, door heel Nederland. Volgens hem negeert de Politie interne meldingen over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Korpschef Akerboom reageerde op de site van de politie dat hij geschrokken is van de persoonlijke verwijten aan hem en aan het hele korps. Hij zegt dat dit soort berichtgeving effect heeft op hoe men de politie ziet en op hoe agenten bejegend worden. De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, noemt de klachten o.a. „een niet te negeren noodkreet" en diverse Tweede Kamerleden willen dat  minister Grapperhaus een einde maakt aan discriminatie binnen de politie. „De korpsleiding kan niet langer alleen maar zeggen dat misstanden niet horen.”

Onze visie: #KiesEenKant

Signalen al jaren bekend
Allereerst dit: de signalen over en ervaringen met machtsmisbruik, (seksuele)intimidatie, moslimhaat en antizwartracisme zijn al jaren intern en publiekelijk bekend. Het is pijnlijk om te zien dat er de afgelopen weken opnieuw mensen naar buiten moesten treden om dit aan te kaarten, in de hoop dat de politie deze keer wel in beweging gaat komen.

Berichtgeving het probleem?!
Akerboom zegt de berichtgeving als een probleem te ervaren. Het nieuws heeft volgens hem effect op hoe de politie gezien wordt. Maar de beeldvorming is niet het probleem. Het werkelijke probleem is het machtsmisbruik, het racisme en het onveilige werkklimaat binnen de politie. Diegene die het bericht naar buiten brengt wordt op het matje geroepen: de eenheid Den Haag heeft teamchef Fatima uit Leiden een spreekverbod gegeven, zo stond in het NRC

Gebrek aan leiderschap
Akerboom en verantwoordelijk leidinggevende Liesbeth Huyzer zeggen dat er voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag "binnen de politie geen plaats is". Voor zover bekend is er niet opgetreden tegen degenen die zich schuldig maakten aan intimidatie en racisme. De korpsleiding kan niet langer alleen maar zeggen dat dit soort misstanden niet horen. Ze moeten ingrijpen zodat deze misstanden worden aanpakt. Als de politie de problemen niet aanpakt, dan moet de Minister van Justitie en Veiligheid ingrijpen bij de politie.