Klachtenprocedure duurt 9x langer dan wettelijk vastgelegd

Klacht over de politie duurde 120 weken om af te handelen.

dinsdag 17 december 2019

Wat is er aan de hand?
Omar en Divano dienden met ondersteuning van ons een klacht in over etnisch profileren. Het behandelen van de klacht van Omar duurde in totaal 120 weken. De klacht van Divano duurt nu al 100 weken. Volgens de website van de politie duurt het maximaal 14 weken om een klacht te behandelen. Dat is een termijn dat vastgelegd is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de praktijk wordt de termijn overschreden.

Termijn overschrijding
Aan alle kanten worden de termijnen overschreden: door de politie en door de klachtencommissies. Opvallend  - en onbekend - is dat de Ombudsman er ook lang over doet.

Tijdlijn Omar
Omar werd etnisch geprofileerd in januari 2017. Hij diende een maand later een klacht in bij de politie. Hij was niet tevreden met de beoordeling en ging in juli 2018 met zijn klacht naar bij de Ombudsman. Pas in augustus 2019, ruim een jaar later, werd zijn klacht afgehandeld: ongegrond.

Tijdlijn Divano
Divano werd racistisch bejegend door de politie (“heb je nu je zin aapje!”) in december 2017. Hij diende in maart 2018 een klacht in bij de politie. Hij was niet tevreden met de beoordeling en ging in maart 2019 met zijn klacht naar de Ombudsman. Pas in december 2019 (acht maanden later) zegt de Ombudsman dat ze “voornemens zijn” om de klacht in behandeling te nemen.

Rol Ombudsman
De Ombudsman heeft een belangrijke rol in de klachtenprocedure: als je niet tevreden bent met hoe de politie en de klachtencommissie je klacht hebben afgehandeld, kan je naar de Ombudsman toe om je klacht te laten beoordelen.

Onze visie
Politiemensen en burgers zijn niet gebaat met deze lange termijnen. Het zorgt voor onzekerheid bij agenten en voor frustratie bij burgers. In het kader van verwachtingsmanagement moet de Ombudsman zichzelf intern beter organiseren en zorgen voor een professionele en snelle afhandeling van klachten over de politie.