Kabinet slaat wartaal uit

Niet bestaand wetsartikel ingezet om ECRI gerust te stellen

donderdag 6 februari 2020

In de zomer van 2019 publiceerde de ECRI, het mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa, een advies aan Nederland. Daarin stond een scherp advies over etnisch profileren. Het kabinet reageert in een brief aan de Tweede Kamer, maar verwijst ter onderbouwing naar een niet bestaand wetsartikel.

ECRI: voer een norm voor redelijke verdenking in
De ECRI zei dat dat de politie ruime bevoegdheden heeft, en dat die ruime bevoegdheid zorgen over etnisch profileren veroorzaakt. De ECRI adviseerde om een "norm voor redelijke verdenking" in te voeren. De ECRI adviseert ook om in de wet vast te leggen dat "bevoegdheden voor controles, surveillance en onderzoek alleen op grond van een verdenking op basis van objectieve criteria kunnen worden uitgeoefend". Lees hier onze blog terug.

Kabinet: objectieve criteria zijn altijd het uitganspunt
De Tweede Kamer bespreekt volgende week de reactie van het kabinet. Volgens het kabinet is het uitgangspunt voor de bevoegdheden van de politie altijd dat er sprake is van objectieve criteria. Hiervoor wijst het kabinet op artikel 27 Strafvordering (Sv). Dat artikel gaat over wanneer iemand een verdachte is. Hierbij moet inderdaad sprake zijn van feiten en omstandigheden.

De zorg van de ECRI (en van ons!) zit vooral bij de controles waarbij iemand niet een verdachte is in de zin van artikel 27 Sv. Denk aan de proactieve controles in de auto of op de brommer, zoals een patsercontrole.

Kabinet verwijst naar niet bestaand artikel
Om de zorgen van de ECRI over preventieve controles weg te nemen, wijst het kabinet op artikel 47a Politiewet. Daarin staat volgens het kabinet dat preventieve controles moeten plaatsvinden "op basis van objectiveerbare gronden". Maar als je dit artikel opzoekt, blijkt dat er helemaal niet te staan. In het artikel staat dat politieagenten niet verplicht zijn om te werken op dagen die op grond van hun godsdienst of levensovertuiging een feestdag is.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Onze visie
Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het ECRI-rapport. De reactie van het kabinet slaat nergens op in deze context. Uit het genoemde artikel blijkt niet dat preventieve of proactieve controles moeten gebeuren op objectieve gronden. Er zijn ook geen andere wetsartikelen waar dat uit blijkt. De Tweede Kamer mag hier geen genoegen mee nemen.