Jubileum: al 50 jaar discussie over etnisch profileren

Verandering bij de politie mag niet ten koste gaan van mensenrechten. Stop met het uitvoeren van verkeerscontroles totdat de mensenrechten gegarandeerd kunnen worden. 

vrijdag 10 mei 2019

Na 50 jaar discussie over etnisch profileren trekken Amnesty en Controle Alt Delete stevig aan de bel. Zij willen dat de politie stopt met proactieve verkeerscontroles totdat de mensenrechten gegarandeerd zijn. Dit staat in een brandbrief die op zaterdag 11 mei 2019 geplaatst is in het Parool. Controle Alt Delete: "Genoeg is genoeg. Stop met die zogenaamde ‘algemene controle’. De politie zou alleen voertuigen moeten stoppen omdat de bestuurder of de inzittende verdacht wordt van een strafbaar feit".

Amnesty en Controle Alt Delete wijzen erop dat Amsterdammers al bijna een halve eeuw vragen om eerlijke politiecontroles. In al die tijd is er onvoldoende gedaan om mensenrechtenschendingen te voorkomen. Zij refereren o.a. naar het boek ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’, van het Centrum Anton de Kom, waarin krantenartikelen over etnisch profileren gebundeld zijn uit de jaren '70. De voorzitter van het Glenn Gillis Comité, actief tegen racisme jegens Surinaamse Nederlanders, zei al in 1975 in dagblad de Gooi en Eemlander: "We willen een gelijkwaardige behandeling hebben, net als iedere Nederlander.

Waarom nu deze oproep?
Op donderdag 16 mei bespreekt de Amsterdamse gemeenteraad een nieuw onderzoek van Bureau Beke waarvan een van de conclusies is dat de aanpak van etnisch profileren te vrijblijvend is. Agenten die dagelijks op straat werken zeggen “vanuit hun eigen handelen geen probleem en geen reden tot aanpassing [te zien] als het gaat om het proactief controleren van burgers". Burgemeester Halsema stelt voor om, wederom, een plan van aanpak te maken en de maatregelen te intensiveren. Ook vraagt zij de raad om steun om de politie de tijd te geven om de aanbevelingen door te voeren.

Controle Alt Delete: "Verandering kost tijd, maar vragen om nog meer tijd ten koste van mensenrechten is onacceptabel. Onderzoek na onderzoek wijst op de negatieve impact van discriminerende politiecontroles. Deze negatieve ontmoetingen zijn ingrijpend voor getroffenen en schaden het vertrouwen in de politie."

Hieronder artikelen uit de jaren '70, via historisch archief The Black Archives.