In debat met Babs van Breda Vandaag

Beste Babs, mogen wij u van harte feliciteren? U bent de eerste columnist van Nederland die inhoudelijk discussieert over stopformulieren.

vrijdag 24 juni 2016

U heeft bedenkingen tegen stopformulieren, en wel om de volgende redenen.

Eerste bezwaar

“De vraag zou namelijk niet moeten zijn of bepaalde groepen vaker staande gehouden worden dan anderen, de vraag moet zijn hoe vaak dit onterecht bleek te zijn in vergelijking met een passende controlegroep.”

U heeft helemaal gelijk. Daarom zou u juist vóór stopformulieren moeten zijn.

Het gaat immers niet alleen om huidskleur, maar ook om de vraag of een controle terecht was. In Engeland wordt, met behulp van stopformulieren, niet alleen de etniciteit bijgehouden, maar ook wat het gevolg is van een controle: leidde het tot een boete of aanhouding?

Zo kunnen ze in London bijvoorbeeld zeggen dat 18% van de controles (stop and search) tot een arrestatie. In Rotterdam werd bij preventief fouilleren slechts 0,5% van de mensen gearresteerd voor bezit van wapens.

Stopformulieren zullen een nieuwe discussie over de effectiviteit van de politie stimuleren.

Tweede bezwaar

Uw tweede argument: “doelgroepselectie is een volledig geaccepteerd begrip in de wereld van de marketing en zo zou de politie ook moeten mogen werken.”

Het verschil tussen marketing en rechtshandhaving is dat de politie geweld uitoefent en het geweldsmonopolie heeft. Dat kan je van marketing niet zeggen. Het controleren en aanhouden van personen maakt inbreuk op hun persoonlijke vrijheid en mag alleen als politiemensen de bevoegdheid hebben volgens de wet.

Het probleem van etnisch profileren, in tegenstelling tot wat Halbe Zijlstra zegt, is dat mensen verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag van anderen. Ook al zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren oververtegenwoordigd in de criminaliteit, nog steeds is 93% van de jongeren niet crimineel. Het is niet erg liberaal om burgers te controleren omdat zij hetzelfde uiterlijk hebben als mensen die crimineel zijn.

De oplossing? De politie moet afgaan op het gedrag van burgers, niet op hun uiterlijk. Hier kunnen agenten ook op getraind worden - hier zijn mooie internationale voorbeelden van (vanaf pag 103).

We discussiëren graag verder, en zien uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Team Controle Alt Delete

ps lees ook Drie goede redenen om voor stopformulieren te zijn

(foto van autoblog.nl)