Het delen van heftige beelden

Lees hier een uiteenzetting waarom wij wel/niet beelden delen

woensdag 15 juli 2020

Soms delen wij heftige beelden online. Dat kunnen beelden zijn van arrestaties waarbij de politie geweld gebruikt of personen die overleden zijn onder de verantwoordelijkheid van de politie. Op ons platform zijn we terughoudend met het delen van heftige beelden, incidenteel doen we dit wel. In deze blog zetten wij uiteen wat onze overwegingen zijn om beelden wel/niet te delen.

Discussie over delen van beelden
We zijn ons ervan bewust dat er met betrekking tot het delen van dit soort beelden sprake is van een dubbele standaard. Zo is uit onderzoek gebleken dat beelden van witte overleden personen worden weggehouden uit het nieuws, terwijl beelden van zwarte overleden personen veelal het nieuws domineren en makkelijk te vinden zijn. Een exemplarisch voorbeeld is dat er geen beelden zijn van de slachtoffers van de MH17 ramp terwijl er wel beelden zijn van de slachtoffers van de vliegramp in Ethiopië (2019). Vanuit Controle Alt Delete maken wij bij het delen van beelden geen onderscheid tussen afkomst van mensen. In verhouding zullen we waarschijnlijk meer beelden delen van niet-witte mensen gezien in Nederland mensen met een migratieachtergrond maar liefst 11,6 keer vaker overleden onder de verantwoordelijkheid van de politie dan witte Nederlanders.

Beelden kunnen triggerend werken
Beelden van slachtoffers van politiegeweld of mensen die overleden zijn onder de verantwoordelijkheid van de politie worden verschillend ervaren. Door witte mensen worden dit soort beelden niet per se als heftig ervaren omdat geweld tegen zwarte mensen nu eenmaal meer genormaliseerd is en vaker een plek krijgt in het medialandschap. Tegelijkertijd kunnen dit soort beelden voor niet witte mensen juist als traumatiserend en triggerend worden ervaren en kunnen ze invloed hebben op het zelfbeeld en het veiligheidsgevoel.

Onze inschatting is belangrijk
Vanuit Controle Alt Delete gebruiken we af en toe een still uit een videobeeld of een foto in onze communicatie online. Videobeelden delen wij alleen in onze blog met een waarschuwing: Pas op dit fragment betreft schokkende beelden. Over het algemeen zijn we zeer terughoudend in het delen van beelden zie: www.controlealtdelete.nl/blogs. Echter, soms gebeuren er zulke schokkende dingen dat wij vanuit onze deskundigheid besluiten om een beeld wel te delen. We beoordelen elk geval altijd op zich en delen beelden alleen als het in onze opvatting bijdraagt aan het hogere doel: blootstellen van het probleem, aandacht vragen, agenderen en de urgentie van een casus benadrukken. We plaatsen nooit beelden zonder de toestemming van het slachtoffer zelf of nabestaanden.