Haagse raad bespreekt vertrouwen in de politie

Er zijn vier moties aangenomen en die worden vandaag besproken door de burgemeester. Ons advies: meten is weten.

dinsdag 3 september 2019

Woensdag 4 september praat de gemeenteraad Den Haag over vertrouwen in en tevredenheid over de politie. Er zijn vier moties aangenomen die de burgemeester en de politie vragen om meer werk hiervan te maken (motie H8, motie H9, motie H15, motie H16). Het vertrouwen in de politie is laag, met name onder mensen met een migratieachtergrond en onder jongeren. Vandaag worden de moties, zoals dat heet, afgedaan door de burgemeester.

Ons advies
Meten is weten. Bij de aankomende jaarlijkse werkbespreking veiligheid in de Commissie Bestuur zou de burgemeester al cijfers moeten kunnen laten zien die inzicht geven in vertrouwen en tevredenheid uitgesplitst naar leeftijd, buurt én herkomst. De burgemeester zegt dat het “niet binnen de gehanteerde systematiek” van het CBS past om de cijfers uit te splitsen. Echter, wij hebben met het CBS contact gehad en dit kan wel degelijk. Het probleem is dat er onvoldoende enquêtes zijn afgenomen om voor voldoende representatieve resultaten te zorgen.

Opvallend
In de afdoening van de moties zegt de burgemeester o.a. dat de politie niet populair is onder jongeren bij wie de politie vaak handhavend optreedt en dat de politie wel populair is bij ouderen die de politie vaak moet helpen.

Onze reactie
Zegt de burgemeester nou echt dat het hun eigen schuld is dat jongeren negatiever zijn over de politie, omdat de politie vaker handhavend moet optreden bij jongeren? Hier drie feiten:
1) jongeren zijn veel vaker (20% van de jongeren) slachtoffer van criminaliteit dan ouderen (9% van de ouderen). Ook jongeren zouden dus vaak geholpen moeten worden door de politie.
2) slechts een klein percentage van de jongeren is in beeld als verdachte van criminaliteit: 2.8% van de Haagse jongeren in 2018. Deze kleine groep kan niet verklaren waarom jongeren zo negatief zijn over de politie.
3) In Amsterdam bleek uit recent onderzoek van Controle Alt Delete dat 40% van de jongeren in het afgelopen jaar contact had met de politie, waarvan 60% nadat ze door de politie werden aangesproken. Met nieuw onderzoek dat deze winter plaats vindt, gaan we uitzoeken waarom jongeren zo vaak contact hadden met de politie.

Foto door djedj via Pixabay