Geweld door NS boa’s

Opgetild aan de keel, in het gezicht geschopt – adviezen voor burgers

maandag 9 november 2020

Wij krijgen wekelijks veel meldingen binnen van geweld. De laatste tijd zaten daar meerdere meldingen bij van geweld door boa’s van de NS.

Welke meldingen ontvingen wij?
In september werd een meisje met astma hardhandig gearresteerd door NS boa's. In oktober werd Braily in zijn gezicht geschopt door een NS boa toen hij op weg was naar de crematie van zijn oma. Eind oktober werd een man aan zijn keel opgetild tegen een glazen wand door NS boa’s. In dezelfde periode werd Maher tegen de grond gewerkt door boa’s op hetzelfde station omdat hij zijn mondkapje een seconde te laat opzette. Kort daarna vertelde Lorenzo in #BOOS, de wekelijkse YouTube-serie van Tim Hofman, over zijn hardhandige aanhouding door vier NS boa’s, afgelopen zomer.

Slecht behandeld? Dien een klacht in
Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een NS boa iemand discrimineert, uitscheldt of op een andere manier slecht bejegent. Je kan dat het beste via NS Chat doen – vergeet niet een screenshot of kopie te maken van de chat. Als je niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling, kan je naar de OV-geschillencommissie. Zij behandelen geen klachten over lichamelijk letsel. De kosten hiervan zijn € 27,50. De uitspraak is bindend.

Geweld? Doe aangifte
Als mensen met buitenproportioneel veel geweld aangehouden zijn, dan adviseren wij allereerst om er voor te zorgen dat camerabeelden bewaard blijven, en niet automatisch gewist worden. Vraag aan de Functionaris voor Gegevensbescherming van de NS om de beelden veilig te stellen, zoals dat heet. Je kan een mail sturen aan fg@ns.nl of een brief sturen aan: NS Groep N.V. tav mr. U.H. Oelen, postbus 2812, 3500 GV in Utrecht. Dien dit verzoek zo snel mogelijk na het incident in.

Een aangifte doe je wanneer de boa een strafbaar feit pleegde, zoals mishandeling. Daar is mogelijk sprake van als de boa te veel geweld heeft gebruikt. Aangifte doe je bij de politie. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte. Als je een verzoek hebt gedaan om de beelden veilig te stellen, geef dat dan aan bij het doen van de aangifte.

Wie beoordeelt geweld door NS boa’s?
NS geeft aan heel weinig klachten over boa's te ontvangen, zo blijkt uit onderzoek van de Ombudsman. In 2016 zijn twee klachten over boa’s ontvangen, in 2015 één. De politie heeft een rol als toezichthouder, zij beoordelen geweldstoepassingen door boa’s. Aangiftes van geweld worden beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Het is onbekend hoeveel aangiftes van geweld door het OM beoordeeld zijn en hoeveel leidden tot een vervolging dan wel veroordeling.

Volgens Trouw gebruiken NS boa’s ongeveer 3500 keer per jaar geweld. Het is onbekend hoeveel van deze geweldstoepassingen door de politie getoetst worden en wat de uitkomst hiervan is.