Gemeente en politie voeren strikte regie over dialoogbijeenkomst

Aangenomen moties gemeenteraad Amsterdam genegeerd

vrijdag 7 februari 2020

Op 6 februari 2020 vond er een dialoogbijeenkomst plaats tussen politie en burgers in Amsterdam Nieuw-West. Heb je hier niets over gehoord? Wij leggen uit hoe dat komt.

Gemeenteraad besprak plan van aanpak tegen etnisch profileren
In 2019 maakte de Amsterdamse politie een plan van aanpak om etnisch profileren tegen te gaan. In de zomer besprak de gemeenteraad het plan, waarin onder andere staat dat alle politieteams jaarlijks twee dialoogbijeenkomsten gaan organiseren. De burgerbetrokkenheid staat hierbij centraal, zo stelt het plan van aanpak.

Moties roepen op tot samenwerking
Bij de bespreking van het plan werd een motie van Denk, Bij1 en de Partij van de Dieren aangenomen. De motie roept de burgemeester op om bij de invulling van de dialoogbijeenkomsten samen op te trekken met belangenbehartigers, sociaal-maatschappelijke organisaties en culturele stichtingen. Verder nam de gemeenteraad een motie aan van Denk en Bij1 waarin verzocht wordt om Controle Alt Delete te betrekken als kritische gesprekspartner bij het monitoren van de resultaten van het plan van aanpak.

Wij zochten de samenwerking...
We namen daarom (ruim van tevoren) contact op met de gemeente en vroegen of wij hier een rol in zouden kunnen spelen. De gemeente verwees ons door naar de politie - zij gingen de avond organiseren. Enige tijd daarna hebben we een lang en positief kennismakingsgesprek gevoerd met een politieagent die de avond mede zou organiseren. Daarbij is afgesproken dat wij aanwezig zouden zijn om te observeren.

...maar die kwam niet tot stand
Twee dagen voor de dialoogbijeenkomsten werden we afgebeld. Volgens de agent in kwestie, die het jammer vond om ons af te zeggen, had de gemeente de regie overgenomen. Toegang was vanaf nu alleen op strikte uitnodiging en de gemeente bepaalde wie er wel en niet werd uitgenodigd. De gemeente heeft ons vervolgens niet uitgenodigd. Het is ons onbekend wie tot de 'lucky few' behoorde die wel een uitnodiging gekregen heeft.

Onze visie
Wij hebben het druk genoeg en hoeven niet per sé bij elke dialoogbijeenkomst aanwezig te zijn. In het kader van de motie om de resultaten van het plan van aanpak te kunnen monitoren waren we heel benieuwd hoe de politie en de gemeente invulling zouden geven aan een publiek gesprek over etnisch profileren. Er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar waarom we uiteindelijk niet opnieuw zijn uitgenodigd. Het scenario dat niemand aan ons gedacht heeft lijkt ons daarbij onwaarschijnlijk.

--Update 7 februari 2020--
De gemeente heeft inmiddels gereageerd dat de fout niet bij hen lag en dat wij wel degelijk welkom waren. Ook zijn we uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst op 17 maart in Zuidoost. De gemeente heeft aangegeven dat ze de onderste steen boven zullen halen om uit te zoeken hoe het kan dat de politie ons afgebeld heeft en naar de gemeente doorverwees.