Geen verband tussen crimineel gedrag en etniciteit

Psychoanalyticus, onderzoeker en forensisch rapporteur Frans Schalkwijk reageert op de column van Rosanne Hertzberger in het NRC.

vrijdag 16 september 2016

Rosanne Hertzberger reageert in haar column van afgelopen zaterdag op de uitzending van Brandpunt over etnisch profileren door de politie. Genuanceerd komt zij daarin op zowel voor de pijn van de hardwerkende agent die van discriminatie beschuldigd wordt en voor de pijn van het slachtoffer dat etnisch geprofileerd wordt.

Ze onderbouwt haar betoog met een redenering die ik wil weerspreken. Passend bij de stijl van een column soms ze stereotypen op: ‘Roemenen zijn tasjesrovers’ of ‘Ik ben een witte vrouw  en dus slachtoffer en niet dader’. Sluipenderwijs kan zo de indruk postvatten dat huidskleur, geslacht of nationale afkomst toch iets kan zeggen over de kans op criminaliteit.

Maar de wetenschap laat zien dat niets minder waar. Wetenschappelijk onderzoek laat keer op keer zien dat de voornaamste eerdere delicten, een sterke neiging tot agressie en sociaal economische status de meest voorspellende risicofactoren voor persisterende jeugdcriminaliteit zijn. Nationaliteit, huidskleur noch geslacht komen in dit rijtje voor. In mijn onderzoek naar de gewetensontwikkeling van jeugdige verdachten functioneerden ze tot mijn verbazing ook maar relatief minder goed van hun niet-delinquente leeftijdsgenoten.

Fascinerend, hoe vooropgezette ideeën toch vaak weer anders blijken te liggen.

Frans Schalkwijk, Amsterdam

Psychoanalyticus, en onderzoeker en forensisch rapporteur

www.fransschalkwijk.nl

(foto van NPO)