Geen link tussen webshop en ons

Op een website staat dat 20% van de opbrengst naar ons gaat, echter er is geen relatie tussen ons en deze webshop

donderdag 11 juni 2020

Wij zijn door ons netwerk gewezen op een webshop 'BlackLiveMatters.nl' en dat wij genoemd worden. Dit is een website die niet in beheer is van een zwarte organisatie en/of persoon. Op de website staat dat 20% van de opbrengst gaat naar ons. Hierbij willen wij duidelijk maken dat er nooit contact is geweest tussen ons en de initiatiefnemer van de website. Wij waren noch op de hoogte van de ontwikkeling, noch dat wij als organisatie genoemd (zouden) worden. Wij willen met klem benadrukken dat er geen samenwerking is met deze website en dat wij de eigenaar hebben verzocht zo snel mogelijk met ons in contact te treden en ons van de website af te halen.

De beweegredenen van de websitemaker weten we niet. Echter hopen wij wel dat het goed bedoeld is en dat 100% van de opbrengst gaat naar initiatieven die erop gericht zijn anti-zwartracisme tegen te gaan, anders is deze website een grote belediging. Niet alleen voor de gehele echte BlackLivesMatter beweging, ook voor alle mensen die slachtoffer zijn van anti-zwartracisme.

Team Controle Alt Delete