Funding Controle Alt Delete

Ons werk wordt op verschillende manieren gefinancieerd: met een eigen investering, subsidies, projectfinanciering, crowdfunding en opdrachten.

donderdag 2 november 2017

Financiering
Controle Alt Delete is een initiatief van Stichting Blikopeners en sociaal innovatiebureau IZI Solutions. Vanaf het ontstaan, december 2013, is er geen structurele financiering geweest. Ruim 50% van al onze kosten hebben wij als organisaties zelf geïnvesteerd. Gelukkig is het ons gelukt om een gedeelte van de gemaakte kosten gefinancierd te krijgen door organisaties zoals bijvoorbeeld Amnesty NL, Open Society Foundations (OSF) en enkele antidiscriminatiebureaus zoals adb. RADAR en Art.1 NHN. Zij hebben de afgelopen jaren verschillende projecten gefinancierd op projectbasis, denk aan: een documentaire, onderzoek, Straatrecht kaarten en conferenties. Ook hebben we opdrachten gekregen voor het uitvoeren van Straatrecht workshops. Tot slot is de app van Controle Alt Delete gefinancierd door middel van crowdfunding. Deze manier van werken was noodzakelijk om onze dienstverlening naar burgers toe mogelijk te maken.

Subsidietrekkers
We worden in de comments op Geenstijl regelmatig uitgemaakt voor subsidietrekkers en wat al niet meer, maar feit is dat wij sinds onze oprichting geen cent overheidssubsidie ontvangen hebben. De reden? In Nederland is er geen fonds dat publieke middelen ter beschikking stelt voor het tegengaan van etnisch profileren. Het laat zien dat de Nederlandse overheid tot op heden onvoldoende in staat is om haar eigen kritisch vermogen te organiseren en te financieren. 

Hoewel onze out-of-pocket kosten meestal betaald konden worden, was dit niet het geval voor onze gemaakte uren. Dit gebrek aan structurele inkomsten maakte ons als initiatief minder effectief  en kwetsbaar. Het is niet meer mogelijk om alleen op vrijwilligers of vrije uren te draaien gezien de complexiteit van het probleem waar Controle Alt Delete zich mee bezig houdt en de ontwikkelingsfase waar we inzitten. Na diverse gesprekken gevoerd te hebben met adviseurs ontvangt Controle Alt Delete vanaf november 2017 een tweejarige subsidie van de Amerikaanse organisatie OSF. Hiermee financieren we ongeveer twee fulltime FTE's en out-of-pocketkosten van enkele projecten. De grootste investering in Controle Alt Delete doen wij zelf door onze eigen uren in te zetten. Nog steeds doen wij vanuit IZI Solutions een forse investering door op structurele basis mensen vrij te maken voor Controle Alt Delete werkzaamheden. 

Kritisch en onafhankelijk
We zijn als initiatief dankbaar voor de ontvangen middelen en de mogelijkheden die dat schept voor ons werk tegen etnisch profileren. Tegelijkertijd zijn wij altijd kritisch en scherp op onze eigen onafhankelijkheid. We zijn niet gebonden aan voorwaarden anders dan de doelen die we onszelf gesteld hebben, namelijk het tegengaan en elimineren van etnisch profileren, de politie bewegen om verantwoording af te leggen over uitgevoerde controles, het vertrouwen in de politie onder diverse groepen Nederlanders meetbaar en bespreekbaar te maken en tot slot om met name mensen die er mee te maken hebben de ruimte te bieden om het gesprek aan te gaan met de politie en de samenleving. Geen van onze financiers stelt ons voorwaarden, behalve dat we verantwoording afleggen over hoe we het geld besteden en wat we er mee bereiken. Over twee jaar mogen jullie beoordelen hoe we het gedaan hebben.