Kabinet onderzoekt maatregelen tegen etnisch profileren

Vandaag is er in de Tweede Kamer (opnieuw) over etnisch profileren gesproken. Daar is, en dat is best spectaculair, het volgende uitgekomen.

donderdag 9 juni 2016

De komende maanden gaat het Ministerie van Veiligheid en Justitie een verkennend onderzoek doen naar effectieve maatregelen tegen etnisch profileren. Stopformulieren worden hierin meegenomen. De kamer wordt waarschijnlijk in oktober al hierover geïnformeerd door het kabinet.

GroenLinks heeft voorgesteld dat Amnesty International Nederland en Controle Alt Delete in de begeleidscommissie van dit onderzoek plaats nemen.

Kennis instituut KIS heeft op 7 juni 2016 een verkennend onderzoek uitgebracht naar interventies tegen etnisch profileren. Lees hier meer over dit onderzoek.

De Partij van de Arbeid deed een voorstel om de bestaande politie-app uit te breiden met informatie over de rechten van burgers bij staandehoudingen. Ook stelde de PvdA voor om informatie over de klachtenprocedure toe te voegen. Dat ondersteunen wij van harte, zie ons kritische oordeel over de politie-app. We denken hier graag over mee en bieden onze hulp aan.

DENK vroeg minister Lodewijk Asscher om een actieplan tegen etnisch profileren te maken. De minister gaf aan dat dit er al is en verwees naar het programma De Kracht van het Verschil. Dit programma is zeker geen actieplan, we evalueerden het programma hier al eerder.

Al met al is het positief om te zien dat de kamerleden er zo bovenop zitten, en is het goed dat er stappen genomen worden. On the downside: de stopformulieren zijn er nog niet door, en er ligt ook nog geen actieplan tegen etnisch profileren.

We volgen het kritisch en houden jullie op de hoogte!