Elk uur wordt een agent slachtoffer van geweld...

....en iedere zes weken overlijdt er iemand onder verantwoordelijkheid van de politie.

vrijdag 30 maart 2018

De politie heeft deze week een persbericht uitgebracht over geweld tegen de politie. De kop: “Ieder uur wordt een Nederlandse agent beschimpt, bedreigd of aangevallen tijdens zijn werk.” Het was nieuws op de NOS en het persbericht van de politie werd nagenoeg letterlijk overgenomen door o.a. het Parool en het AD (vergelijk beide teksten eens). 

Stop geweld
Wij wijzen elke vorm van geweld af. Natuurlijk is geweld tegen de politie uit den boze, maar een interventie van de politie die eindigt met de dood van een burger ook. De politie publiceert al decennia cijfers over hoe vaak burgers geweld gebruiken tegen de politie, en terecht. Er is een brede consensus in Nederland dat geweld tegen hulpverleners moet ophouden. De politie heeft echter geen cijfers over hoe vaak burgers overlijden tijdens een politieoptreden - en dat is onterecht en volstrekt onbegrijpelijk.

Ontbrekende cijfers
De Rijksrecherche publiceert halfjaarlijks overzichten over het aantal schietincidenten en dodelijke slachtoffers die daarbij vallen, maar schrijft niet over dodelijke slachtoffers die vallen anders dan door een vuurwapen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de dood van Mitch Henriquez niet is terug te vinden in de publiek beschikbare cijfers. Lees hier ons persbericht terug van december 2017.

Onze bevindingen
De politie heeft het geweldsmonopolie en moet op een transparante wijze verantwoording afleggen over het optreden, zeker waar het dodelijke slachtoffers betreft. Wij zien, door het nieuws te monitoren, dat er regelmatig mensen overlijden terwijl zij onder verantwoordelijkheid van de politie zijn: bij een arrestatie, tijdens vervoer of in de cel. Daarbij is overigens niet gezegd dat het overlijden ook de schuld van de betrokken agent is - vanwege een gebrek aan informatie is het voor ons als buitenstaander vaak onmogelijk om hierover te oordelen. In 2016 overleden negen mensen. In 2017 acht mensen. In 2018 overleden tot nu toe 3 mensen. Dat is ongeveer iedere zes weken een dodelijk slachtoffer tijdens een politieoptreden. Lees meer hierover in hoofdstuk 5 van ons rapport Kies een kant.

Het is cruciaal dat het OM en de politie aan mensen duidelijk gaan maken welke lessen er geleerd zijn en hoe een noodlottige afloop in de toekomst voorkomen zou kunnen worden. Het zou, en we drukken ons beleefd uit, enorm helpen als de media dit soort vragen aan het OM en de politie zouden gaan stellen. 

#Tagjemediacontacten