Demente man (73) getaserd door politie Rotterdam

Het gebruik van de taser op ouderen vergroot het risico op overlijden en ernstige verwondingen. 

vrijdag 13 juli 2018

Op zaterdag 7 juli heeft de politie Rotterdam een demente man van 73-jaar oud getaserd. De politie werd gebeld door het personeel omdat hij een gevaar was voor zichzelf en anderen, verklaart de politie.

Verklaring politie
In het persbericht van de politie wordt uitgelegd waarom er is gekozen om de taser in te zetten. De politie verklaart: “Een fysieke confrontatie zou niet de-escalerend werken en een wapenstok of inzet van de hond zou veel meer letsel berokkenen. Pepperspray gebruiken was gezien de leeftijd van de man geen wettelijke optie. Hierop werd besloten het stroomstootwapen in te zetten. Een middel wat na inzet geen letsel geeft en waarvoor geen leeftijdsgrens is.”

Twee fouten
1. De afdeling van dit verpleeghuis is een psychiatrische afdeling die op een lijst staat die inzet van de taser verbiedt. Deze afdeling staat op de lijst vanwege een motie die in december 2017 door de Tweede Kamer is aangenomen. Volgens de politie was zowel het personeel als de agent hiervan niet op de hoogte. 

2. Sinds 2008 waarschuwt Axon (de nieuwe naam van Taser) voor het gebruik van de taser op ouderen. Het toedienen van stroomstoten aan ouderen vergroot de kans op overlijden of ernstige verwondingen. Uit de evaluatie van de pilot met het stroomstootwapen blijkt niet dat er aandacht is voor de toepassing van de taser op ouderen. 

Onze visie en vragen
Een motie van de Tweede Kamer werd overtreden. Door een oudere man te taseren werd het risico op overlijden of ernstige verwondingen vergroot. Het liep kennelijk goed af, maar aan de gemaakte fouten moeten consequenties worden verbonden. In het persbericht staat dat de agent iets deed wat niet mocht maar er worden geen publieke excuses aangeboden. Waarom is dat toch zo moeilijk voor de politie, zelfs als het duidelijk is dat het fout gegaan is? 

De afdeling staat op een lijst waar de politie van op de hoogte had kunnen en moeten zijn. Wat zijn de consequenties richting de betrokken agent of zijn leidinggevende? Waar is het precies mis gegaan in de organisatie en wat zijn de gevolgen hiervan voor betrokkenen? De reactie van de politie is dat ze psychiatrische verpleeghuizen beter gaan registeren in het meldkamersysteem is ontoereikend - waarom is dit niet direct gebeurd? 

Update
De familie van de man dient een klacht in. Op een aantal punten stellen zij vraagtekens bij het verhaal van de politie.

- Zij verklaren tegen het AD dat hun vader vrij klein is: hij weegt 60 kilo en is 1,65 meter lang. Meerdere agenten hadden hem gemakkelijk uit kunnen schakelen zonder de taser te gebruiken. 
- Volgens de politie zwaaide hij met een stuk scherp metaal. De familie stelt: "hij had een deel van een bout en een leeg verfblik beet omdat hij probeerde naar buiten te komen."
- De politie schrijft in het persbericht: "de kans dat de man ernstiger gewond zou raken zodra de ruit het zou begeven was zeer aannemelijk." De familie zegt echter: "hij was helemaal niet meer in de woonkamer maar in de slaapkamer van een andere bewoner toen de taser werd gebruikt."

De familie dient een klacht in om de zaak opgehelderd te krijgen. Ook het verpleeghuis doet onderzoek.