De slag om Dokkum

Politie faalt grootschalig, blijkt uit reconstructie van NRC. De politie moet de schijn van vooroordelen wegnemen door publiekelijk verantwoording af te leggen. 

maandag 30 april 2018

NRC onderzocht de gang van zaken rondom de demonstraties bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum (2017). In dit stuk lees je een korte recap en onze visie.

Blinde vlek van de politie
De politie schaduwt de bussen van KOZP maar zet geen mankracht in om Jenny Douwes en haar 'Project P' medestanders tegen te houden. De politie weet dat zij een wegblokkade willen opwerpen, ziet waar de tegendemonstranten zijn, maar doet niets om het tegen te gaan. Van waar deze keuze? In Dokkum zelf wandelen extreemrechtse hooligans de stad binnen omdat de toegang gebrekkig bewaakt wordt, ondanks dat de antiterreurgroep van de politie goede bewaking eist. Waarom is de antiterreurgroep van de politie ingezet? De stad raakt gevuld met de pro-pieters, de bussen van KOZP zijn laat door de blokkade en vervolgens mogen de mensen van KOZP niet meer naar Dokkum. Het argument: de politie moest kiezen voor een veilig verloop van het kinderfeest, aldus een districtschef in een reactie op het artikel.

Tunnelvisie of vooroordelen
Het Openbaar Ministerie gaat tientallen mensen vervolgen die de snelweg blokkeerden. Het grondige onderzoeksartikel van NRC werpt echter serieuze vragen op over de rol van de politie. Was er sprake van tunnelvisie bij de politie of speelden vooroordelen een rol? Het is duidelijk dat beide groepen niet dezelfde behandeling kregen. KOZP, de demonstranten die hun protest netjes hebben aangekondigd en nauw contact onderhielden met de politie en de burgemeester, trokken uiteindelijk aan het kortste eind. 

De onveilige situatie in Dokkum, het argument om KOZP uiteindelijk niet toe te laten, werd door de politie zelf veroorzaakt. De politie bewaakte de toegangspoorten niet, hierdoor konden hooligans en extreemrechtse demonstranten de stad binnenkomen. 

Onze visie
De politie moet de schijn van vooroordelen wegnemen door publiekelijk verantwoording af te leggen over het politieoptreden op deze dag. 

Foto door Geronimo Matulessy