Burgers meld je bij de Ombudsman

Onderzoek naar etnisch profileren heeft input van burgers nodig

vrijdag 27 maart 2020

Ombudsman doet onderzoek naar etnisch profileren
De Ombudsman doet op dit moment onderzoek naar hoe de overheid omgaat met klachten over etnisch profileren. Het onderzoek is met name gericht op etnisch profileren door de politie, de Koninklijke Marechaussee en boa's (handhavers).

Controle Alt Delete gaf input voor dit onderzoek
Vanuit Controle Alt Delete hebben we vorig jaar uitgebreid input gegeven aan dit onderzoek. Wij hebben de afgelopen jaren honderden meldingen ontvangen en vele klachten doorgezet naar de politie. We hebben tientallen klagers intensief begeleid. Onze ervaringen met de klachtbehandeling hebben we uitgebreid gedocumenteerd. We hebben een analyse gemaakt van de klachten, de wijze van klachtbehandeling en de beoordeling van klachten door de politie, klachtencommissies en de Ombudsman zelf. Dit alles hebben we gebundeld en aangeboden aan de Ombudsman. 


Deel persoonlijk je ervaringen met de Ombudsman
Nu willen de onderzoekers van de Ombudsman graag van burgers zelf horen wat hun ervaringen zijn met de klachtbehandeling. Wij roepen daarom iedereen op die ervaring heeft met etnisch profileren om hiervan een eenmalige melding te maken bij de Ombudsman. Dat kan via deze link. Het maakt niet uit of je wel of niet een klacht indiende: ook als je niet hebt geklaagd, is het belangrijk om dit te melden. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.