Burgemeester Van Aartsen reageert op kritiek onderzoek Leiden

Iemand is hier voor de gek gehouden, maar van Aartsen schept geen duidelijk over wie precies. Laten we hopen dat het niet het volk is.

donderdag 19 mei 2016

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag reageerde deze week op de storm van kritiek rondom het onderzoek naar etnisch profileren in Den Haag.

De beste vraag kreeg hij van dhr Elissen (PVV). Hij vroeg: “Is het juist dat het door u als  ‘onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek’ bestempelde rapport van professor Van der Leun slechts berustte op twee in 2013 afgeronde masterscripties? Zo ja, sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en waarom is de Raad daar niet over geïnformeerd?

Het antwoord van de burgemeester: “In de verdiepende, studie van professor Van der Leun is gebruik gemaakt van de gegevens die zijn vergaard in het veldwerk ten behoeve van de bedoelde masterscripties. Daarbij stond en staat de  onafhankelijkheid niet ter discussie. De raad is over de opzet van het onderzoek en de wijze van gegevensvergaring geïnformeerd bij de presentatie van het onderzoek aan de Commissie Bestuur op 4 juni 2014. Daarbij is expliciet aangegeven dat het een kwalitatief onderzoek betreft, dat zich baseert op de gegevens die zijn vergaard in Haags veldonderzoek uit 2012. Over dit onderzoek is voorts toegelicht dat onderzoekers 17 politiediensten (153 uur) hebben meegedraaid en kennis hebben opgedaan over gebeurtenissen in interacties uit de dagelijkse praktijk en de visie van agenten daarbij. Daarnaast zijn straatinterviews gehouden met 205 jongvolwassenen. In het vervolgonderzoek van de universiteit zijn 60 situaties, waarin agenten handelden op basis van hun discretionaire beslissingsruimte, nader geanalyseerd. De conclusies uit het onderzoek van professor Van der Leun zijn gebaseerd op deze verdiepende analyses.

Lang antwoord kort: de vraag is niet beantwoord.

De scripties waren afgerond en beoordeeld voordat aan de Raad het onderzoek werd toegezegd. Of hij was op de hoogte van de conclusies, of hij was dat niet - in ieder geval waren de conclusies al bekend bij de Universiteit Leiden en bij Van der Leun.

De stelling dat de analyse daarna ‘verdiepend’ was is raar, want het punt is dat het veldwerk én de analyse daarvan al in de scripties gebeurd is. Dat moet, want het zijn afgeronde en beoordeelde masterscripties. De scripties zelf weigert de universiteit Leiden overigens openbaar te maken.

Controle Alt Delete vindt dat de burgemeester dit punt niet kan blijven ontwijken. Of hij heeft de Raad niet geïnformeerd over de conclusies, of de universiteit Leiden en/of de politie hebben hem niet geïnformeerd. Iemand is hier voor de gek gehouden, en laten we hopen dat het niet het volk is.

(foto Capital images)