Brainstorm over nieuwe app

Zevenhonderd donateurs hebben het mogelijk gemaakt dat onze crowdfunding campagne geslaagd is. De app die politiecontroles registreert wordt dit jaar nog gebouwd.

donderdag 1 september 2016

De app zal door burgers gebruikt worden om verhalen van burgers over de politie te verzamelen. Diverse brainstormsessies worden gehouden om de app van een zo hoog mogelijk niveau te laten zijn. De sessies zullen gehouden worden met burgers, politiemedewerkers en mensenrechtenorganisaties.

Voor de sessie met burgers zijn onderstaande vragen het startpunt.

1. Welke informatie verstuurt de app naar Controle Alt Delete?

De app kan bijvoorbeeld informatie moeten verzamelen over:

  • Buitensporig geweldsgebruik door de politie;
  • Slechte bejeging door de politie (hoe de politie met iemand omgaat);
  • Onterechte politiecontroles.

Hier kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen het belang van de burger en het belang van Controle Alt Delete (CAD). Denkend vanuit het belang van de burger: welke informatie moet de app verzamelen om een zo goed mogelijke klacht in te dienen bij de politie? Denkend vanuit CAD: welke informatie moet de app naar CAD versturen om CAD in staat te stellen om campagne te blijven voeren tegen etnisch profileren en politiegeweld? Dit zijn geen tegenstrijdige belangen, maar voor het gesprek over welke informatie de app moet verzamelen en versturen, is het zinvol om de belangen te scheiden.

2. Hoe werken apps uit Engeland en Amerika?

De Mobile Justice app van ACLU California (https://www.youtube.com/watch?v=ZJKRIWn1AAs), en eigenlijk alle apps van de ACLU (https://www.aclu.org/feature/aclu-apps-record-police-conduct)  versturen rapporten of videobeelden van interacties met de politie naar de ACLU. Wie filmt, wordt na het filmen gevraagd om meer informatie. Ook als iemand niet filmt, is het mogelijk een rapport in te dienen. Ook de Y-stop app uit Engeland werkt op deze manier http://y-stop.org/complaints.

3. Hoe wordt de privacy van gebruikers gewaarborgd?

De Mobile Justice ACLU California app biedt de mogelijkheid om je gegevens in te vullen in de ‘settings’. Het is niet verplicht. Sommige apps geven een ‘geotag’ mee aan een film, die informatie geeft over de locatie van de film (http://www.handsuptheapp.com/). Dit laatste maakt het mogelijk om een film aan een locatie te verbinden, zodat het verifiëren van een gebeurtenis gemakkelijker wordt.

4. Hoe wordt beeldmateriaal veilig gesteld?

De Mobile Justice app uit Californië verstuurt de filmbeelden automatisch naar de ACLU database, en bewaart een kopie op de telefoon. Praktische vraag: hoeveel data zou dit kosten? De ACLU app uit New Jersey heeft de volgende functie: “operate the app with a locked screen, which can help prevent officers from interrupting the recording if they seize the phone.” (https://www.aclu-nj.org/news/2015/11/13/aclu-nj-launches-mobile-justice-smartphone-app). Dat is een interessante toevoeging.

5. De app als een tool contact te hebben met Controle Alt Delete

De Mobile Justice app uit Californië heeft de mogelijkheid om ‘meldingen’ aan te zetten. Als iemand in de buurt zijn of haar app gebruikt om een interactie met de politie te filmen, krijg je een melding van een locatie zodat je er heen kan gaan. Dit is handig voor mensen die in groepsverband de politie monitoren. De app kan ook push meldingen geven voor bijeenkomsten bij jou in de buurt – ook deze notificatie moet je zelf aan zetten in de ‘settings’.

6. Omvang van de Know your rights informatie

Alle apps geven veel informatie over je rechten tegenover de politie. De Mobile Justice app uit Californië heeft de mogelijkheid om verder te klikken naar andere rechtsgebieden: informatie over het recht om te demonstreren en flyers te verspreiden, maar informatie over rechten tijdens de studie / opleiding, of in de gezondheidszorg.

7. Is de app gratis of betaald?

Sommige apps zijn betaald, anderen zijn gratis. Sommige apps hebben een basisvariant die gratis is, en voor meer functionaliteiten en meer kennis moet meer betaald worden.