Bewapening boa's slecht idee

Geweld tegen boa's daalt al jaren. Waarom is bewapening dan nodig? En welk probleem moet een wapen eigenlijk oplossen?

dinsdag 7 mei 2019

Morgenavond spreekt de Amsterdamse gemeenteraad over de bewapening van BOA's. Politiewetenschapper Jaap Timmer publiceerde gisteren een stevig opiniestuk hierover. Volgens hem worden wapens voor boa's vaak gepresenteerd als oplossingen, maar is het onduidelijk welke problemen het wapen gaat oplossen.

Geweld daalt, waarom bewapenen?
Timmer schrijft: “Al enige jaren daalt de criminaliteit, inclusief de geweldcriminaliteit op vrijwel alle onderdelen. Ook geweld tegen vrijwel alle dienstverleners (ook boa’s) daalt, op bijna alle onderdelen van hun werkzaamheden. [..] De boa ontstond 26 jaar geleden met de invoering van de Politiewet 1993." Tot die tijd droegen zij wapens, "maar die wapens werden zelden gebruikt en als zij werden gebruikt was dat vaak ongewenst en onrechtmatig".

Timmer roept, net als VVD-raadslid Rik Torn, de wetgever op om zich actief te bemoeien met dit vraagstuk en het besluit over bewapening niet over te laten aan lokale overheden. D66 fractievoorzitter Reinier van Dantzig stuurt juist op een betere samenwerking tussen boa's en de politie, zodat de boa minder lang hoeft te wachten op versterking. Ondertussen staken de boa's om af te dwingen dat zij bewapend worden. 

Onze visie
Vanuit Controle Alt Delete volgen wij geweldstoepassingen door de politie. Daarbij valt ons op dat er soms geen regels zijn voor de toepassing van geweld (inzet van de politiehond), of dat gebruik van een geweldsmiddel in strijd is met internationale richtlijnen (de inzet van het vuurwapen). Mocht de Minister van Justitie en Veiligheid besluiten dat boa's ook de wapens ter hand gaan nemen dan moeten de instructies kraakhelder en volledig transparant zijn, aan de internationale standaarden voldoen en moet er publiekelijk verantwoording over afgelegd worden. De politie lukt dit tot op heden niet, kunnen gemeenten het beter doen?