Bagatelliseren van klachten over etnisch profileren

De Trouw​ heeft vandaag een artikel geschreven over de app van de politie en dat het slechts 10 meldingen heeft opgeleverd.

maandag 3 juli 2017

Let op: jaarlijks klagen iets minder dan 10.000 mensen bij de politie. Via de app van de politie zijn er 14 klachten waarvan 10 over etnisch profileren. Relatief gezien is dat veel. Het aantal klachten kan niet worden gebruik als argument om de omvang of schaal van een probleem te bagatelliseren of in twijfel te roepen zoals de politiewoordvoerder in het artikel doet "We hopen natuurlijk dat dit betekent dat het probleem van etnisch profileren meevalt. Maar eigenlijk weten we het gewoon niet. We weten alleen dat weinig mensen zich via de app bij ons melden.”

Discussie
Op social media heeft dit artikel ook veel los gemaakt. Met name geluiden zoals "etnisch profileren vindt dus helemaal niet zo vaak plaats" voeren de boventoon. Korte feitelijke uiteenzetting:
- Het Ministerie van Veiligheid en Justitie​ en Politie Nederland​ wijzen etnisch profileren af en (h)erkennen dat dit nu gebeurt.
- Etnisch profileren vindt structureel plaats doordat het onderdeel van beleid en instructies is. De politie maakt namelijk gebruik van etnische kenmerken in daderprofielen. Dit is de omschrijving van de ‘typische’ dader van een nog niet gepleegd strafbaar feit.

Onze reactie op de Trouw
Burgers klagen veel, maar (nog) niet via de politie app. Vele verhalen en ervaringen worden met ons gedeeld tijdens evenementen, workshops, via sociale media en e-mail. Waarom dit niet tot honderden klachten leidt? Er is veel onvrede over hoe de klachten worden afgehandeld. Het duurt vooral ontzettend lang. Een flink deel van de klachten lopen na 6 maanden nog. We begeleiden een aantal mensen die zich begin van het jaar hebben gemeld en die nu nog steeds op een advies van de klachtencommissie wachten. In sommige gevallen moeten zij er zelf achteraan gaan om met de politie in gesprek te komen. Het ontmoedigt om überhaupt te klagen. Ook wij merken dit in het stimuleren van het indienen van een klacht via onze app. 

Heeft een klacht indienen zin?
De politie krijgt door klachten meer inzicht op wat er misgaat in de uitvoering van politiecontroles op straat. De meeste burgers bereiken niet het doel dat zij voor ogen hadden, zo blijkt uit onderzoek van De Inspectie Veiligheid en Justitie. Maar bedenk dat als je geen klacht indient, er geen enkele registratie bestaat van het incident. Los van de  persoonlijke genoegdoening die je nastreeft, is het belangrijk om een klacht in te dienen, vanwege de  signaalfunctie die hiervan uitgaat. Klagen kan bovendien zin hebben, als meerdere mensen het doen. Samen geef je een krachtig signaal af. Vanuit Controle Alt Delete monitoren wij de afhandeling van de klachten. Dien dus wel een klacht in!

Waarom via ons een klacht indienen?
Als je via Controle Alt Delete een klacht indient dan bekijken wij je klacht. Indien nodig en/of als je wilt nemen we contact met je op. Vervolgens sturen we je klacht door naar de klachtenprocedure van de politie. De afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) neemt dan contact met je op met de vraag wat je met je klacht wilt bereiken. Als je wilt gaan we met je mee naar het gesprek en is er een onafhankelijke bemiddelaar van de Nationale Ombudsman bij. Controle Alt Delete heeft periodiek overleg met de politie om te monitoren wat er intern bij de politie gebeurt met de doorgestuurde klachten

Tips over klacht indienen:
https://controlealtdelete.nl/tool/klacht-indienen

App van Controle Alt Delete​
Het doel van de app van Controle Alt Delete is informeren en dataverzameling. We informeren burgers over hun rechten tegenover de politie op straat en doen wetenschappelijk onderzoek naar etnisch profileren, micro agressies en politiegeweld. De app geeft burgers juridische tips en houdingsadviezen tegenover de politie op straat. Daarnaast kan er op een laagdrempelige manier een melding worden gemaakt of een klacht worden ingediend over etnisch profileren, micro agressies en politiegeweld.Controle Alt Delete monitort alle ontvangen klachten en zal jaarlijks publiceren over de redenen waarom er geklaagd wordt en over het verloop van alle klachten. 

---
Artikel van de Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/slechts-tien-meldingen-van-etnisch-profileren-door-politie-in-speciale-app~a13404f6/