Amsterdam gaat etnisch profileren scherper aanpakken

Dat meldt AT5. De huidige aanpak van etnisch profileren is te vrijblijvend. 

woensdag 27 maart 2019

Aanpak is vrijblijvend, effectiviteit onduidelijk
AT5 publiceert vandaag over een onderzoek dat Bureau Beke heeft gedaan naar de aanpak van etnisch profileren in Amsterdam. Er is gesproken met agenten, onderzoek gedaan naar het huidige beleid en met experts gesproken. Vanuit Controle Alt Delete zijn wij meerdere keren gevraagd om onze visie op het beleid tegen etnisch profileren te delen.

De onderzoekers concluderen dat de huidige aanpak van etnisch profileren te vrijblijvend is en dat het effect (neemt etnisch profileren af?) onduidelijk is. Volgens Bureau Beke is de politie op de goede weg met de aanpak van etnisch profileren maar is het bestaande beleid 'onvoldoende ingevoerd om ook effectief te kunnen zijn'. AT5 schrijft verder: "de aanpak zou te vrijblijvend zijn, er is te weinig aandacht voor leiderschap en burgers worden niet geraadpleegd om te kijken of de aanpak ook echt werkt."

Heldere aanbeveling: meet of etnisch profileren afneemt
De aanbevelingen zijn o.a. dat er meer aandacht moet komen voor de rol van leiders. Ook wordt er aanbevolen om een nulmeting te doen onder burgers zodat gekeken kan worden of etnisch profileren afneemt. Bureau Beke beveelt ook aan om de monitoring van staandehoudingen te verbeteren. Het lijkt misschien allemaal wat mild geformuleerd, maar dit zijn hele stevige conclusies en aanbevelingen en wij zijn heel benieuwd hoe dit wordt opgepakt. AT5 meldt dat de aanbevelingen overgenomen zullen worden door de driehoek (de burgemeester, de officier van justitie en de politie). Wij volgen het verdere verloop en zullen hierover nauwgezet verslag blijven uitbrengen. 

Lees het rapport hier.

Image by fsHH from Pixabay