Aanwas diversiteit stagneert

Instroompercentage politierekruten met een "dubbele culturele achtergrond" daalt van 29% naar 22%.

dinsdag 14 mei 2019

Instroom is 22%
De NOS meldt op basis van jaarcijfers van de politie dat de instroom van leerlingen met een "dubbele culturele achtergrond" gedaald is. In 2017 had 29% van de leerlingen op de politieacademie een biculturele achtergrond, in 2018 was dat 22%. Het gaat hier om een biculturele achtergrond in de breedste zin van het woord: iemand met een Engelse ouder wordt ook meegeteld.

Doelstelling is 25%
De doelstelling is dat 25% van de nieuwe politieagenten een "dubbele culturele achtergrond" heeft. Dat heeft de politie vastgelegd in het programma 'De kracht van het Verschil' (lees hier meer). Lector en columnist Guus Meershoek schreef in oktober 2018 al op dat de politie hoofdzakelijk witte mensen rekruteert. In diezelfde oktobermaand deelde de politie Rotterdam een foto van alle nieuwe politieagenten in Rotterdam. Wij zagen toen hetzelfde als Guus Meershoek: hoofdzakelijk witte mensen.

Onze visie
Ondanks dat er geen onderzoek is waaruit blijkt dat meer diversiteit leidt tot minder etnisch profileren is een diverse samenstelling van het politiekorps ook wat ons betreft belangrijk om een politie van en voor iedereen te kunnen zijn. Aan de instroom van agenten met een niet-Nederlandse achtergrond wordt veel waarde gehecht. Met name in de Tweede Kamer propaganderen politici meer diversiteit bij de politie als een (van de) manier(en) om etnisch profileren tegen te gaan. We zijn daarom benieuwd hoe de Tweede Kamer gaat reageren op dit nieuws en op welke manier de portefeuillehouder Diversiteit, Luthe Nieuwert, hierop aangesproken gaat worden.