3 agenten betrokken bij dood Mitch worden niet vervolgd

Recht lullen wat krom is - de logica van het gerechtshof ontgaat ons.

donderdag 30 maart 2017

Vandaag werd bekend dat drie agenten, betrokken bij de dood van Mitch Henriquez, niet vervolgd worden. In deze rechtszaak* vragen de nabestaanden ogv artikel 12 Sv om vervolging. Twee vragen stonden centraal:
1) kunnen deze drie agenten vervolgd worden voor medeplegen met de twee agenten die wél strafrechtelijk worden vervolgd?
2) is er sprake van strafrechtelijk verwijtbaar nalaten van het bieden van hulp?

Antwoord Hof op vraag 1
Nee, want er was sprake van “ontbreken van coördinatie, onvoldoende professioneel samenwerken en onvoldoende doordacht optreden” en daarom kan er geen sprake zijn van medeplegen of medeplichtigheid.

Onze reactie op vraag 1
Wacht eens even, het is toch precies omgekeerd? Juist doordat er geen coördinatie was door de politie, heeft dit kunnen gebeuren. Als het Hof besluit dat dit de individuele agenten niet aangerekend kan worden, moet de degene die hád moeten coördineren vervolgd worden. Daar zegt het Hof echter niets over.

Antwoord Hof op 2
De agent heeft de plicht, op grond van artikel 450 Sr*, om hulp te bieden aan mensen die in ogenblikkelijk levensgevaar verkeren. Maar dan moet de agent zich daar wel van bewust zijn. De agenten “waren immers in de veronderstelling dat [M.H.] slechts voor korte tijd het bewustzijn had verloren en kennelijk heeft geen van de beklaagden zich gerealiseerd dat er levensgevaar was.” Ook is artikel 24.2 van de Ambtsinstructie niet geschonden. Daarin staat dat een agent in geval van bewusteloosheid van een arrestant meteen medisch hulp moet vragen. Zij hebben Mitch juist in de politiebus gesleept om hem zo snel mogelijk hulp te bieden, zegt het Hof. “Beklaagden waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat er een ambulance op het festivalterrein aanwezig was, wat wel de organisatie als geheel, maar niet de individuele politiefunctionarissen verweten kan worden”, dus ook hier hebben de agenten niet strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld, aldus het Hof.

Onze reactie op 2
In artikel 450 Sr staat dat je strafbaar bent als je nalaat om iemand te helpen die in levensgevaar is. Het Hof zegt: omdat de agenten zich er niet van ‘bewust’ waren, dat ze niet strafbaar gehandeld hebben. We hebben allemaal de filmpjes gezien: hoe aannemelijk is het dat ze zich hier niet van bewust waren? En feit blijft toch: als de agenten zijn toestand gezamenlijk veroorzaken, en ze staat er met hun neus bovenop, hoe kan je dan volhouden dat je je er niet van bewust bent? Ze hebben net pepperspray in zijn gezicht gesmeerd, wat denken ze dan: dat het wel meeviel?

Daarnaast gaat het Hof mee in de redenering van de politie, dat ze Mitch, door hem in een busje te willen vervoeren, de snelst mogelijke hulp konden bieden. Echt waar? Op een festival waar 30.000 mensen aanwezig zijn, is uiteraard ook een medische hulppost.

Onze algemene reactie
- Uit de feiten zoals het Hof die schetst, blijkt dat er wordt aangenomen dat Mitch behoorlijk provocerend optrad. Waar is deze informatie op gebaseerd (getuigen, film, wellicht een bodycam?) en waarom komen deze feiten pas zo laat op tafel?
- Het Hof oordeelt hard over de ontbrekende coördinerende rol van de politie en iemand moet hier verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Wie gaat deze verantwoordelijkheid nemen, wie wordt verantwoordelijk gehouden? Zoals het er nu uitziet worden de individuele agenten niet vervolgd en blijven de bazen zelf buiten schot. Was er bijvoorbeeld geen leidinggevende aanwezig? Of is de leidinggevende een van de twee agenten die nu wél vervolgd wordt?
- De agenten die niet vervolgd worden zullen zelf ook getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen. Wat voor hulp wordt deze agenten geboden? Gaan zij nu weer de straat op? Hoe worden zij begeleid in de toekomst? Op welke wijze wordt voorkomen dat dit nog een keer kan plaatsvinden?
- De wijze waarop de communicatie nu plaatsvindt komt niet ten goede van het helingsproces van de nabestaanden, betrokkenen en diverse gemeenschappen die door negatieve ervaringen weinig vertrouwen hebben in de politie en de rechtsstaat.

*https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:840

**http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/450.html