13 maanden wachten op de Ombudsman

Klacht over etnisch profileren ligt 13 maanden op de plank

donderdag 16 april 2020

Wat is er aan de hand?
Divano werd racistisch bejegend door de politie (“heb je nu je zin, aapje!”) in december 2017. In de documentaire Verdacht vertelt Divano, als een van de veertien hoofdpersonen, wat dit met hem deed. De behandeling van de klacht van Divano duurt nu al 108 weken. De Ombudsman liet de klacht van Divano dertien maanden onaangeroerd op de plank liggen voordat een onderzoek werd geopend.

Tijdlijn

 • Maart 2018:
  Divano dient een klacht in bij de politie. Hij verzoekt om de bemiddelingsgesprekken over te slaan en gaat direct naar de klachtencommissie toe.
 • December 2018:
  De klachtencommissie stuurt het oordeel toe. Divano is niet tevreden met de beoordeling en besluit om zijn klacht voor te leggen aan de Ombudsman.
 • Maart 2019:
  De klacht wordt ingediend bij de Ombudsman, die gelijk een ontvangstbevestiging terugstuurt.
 • December 2019:
  Een medewerker van de Ombudsman zegt dat ze “voornemens zijn” om de klacht in behandeling te nemen.
 • April 2020:
  De medewerker van de Ombudsman meldt dat het onderzoek geopend is. Nu begint de Ombudsman aan de behandeling van de klacht.

Rol Ombudsman
Volgens de website van de politie duurt het maximaal 14 weken om een klacht te behandelen. Dat is een termijn die vastgelegd is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de praktijk wordt de termijn overschreden. De Ombudsman heeft een belangrijke rol in de klachtenprocedure: als je niet tevreden bent met hoe de politie en de klachtencommissie je klacht hebben afgehandeld, kan je naar de Ombudsman toe om je klacht te laten beoordelen. Opvallend - en onbekend - is dat de Ombudsman er ook lang over doet. In dit geval deed de Ombudsman er dertien maanden (!) over om de ingediende klacht in behandeling te nemen en een onderzoek te openen.

Onze visie
We hebben er begrip voor dat de behandeling van een klacht tijd kost. Medewerkers moeten zich inlezen, betrokken burgers en agenten worden uitgenodigd om hun kant van het verhaal te delen en uiteindelijk moet de klacht beoordeeld worden. Waar we geen begrip voor hebben is dat een klager dertien maanden moet wachten om te horen of een klacht in behandeling wordt genomen.

Om een professionele en snelle afhandeling van klachten over de politie te waarborgen moet de Ombudsman zichzelf intern beter organiseren. Politiemensen en burgers zijn niet gebaat met deze lange termijnen. Het zorgt voor onzekerheid bij agenten en voor frustratie bij burgers.